Kirjaston korjauksesta

Tiistai 28.2.2017 - Timo

Etelä-Saimaan mukaan (27.2) maakuntakirjaston kiinteistö on korjauskelpoinen. Nyt alkaa keskustelu, halutaanko korjata vai kannatetaanko mieluummin Iso-Kristiinaa ja viedään kirjasto sinne. 

Kunhan Monarin kiinteistön kunto selviää, pitää katsoa kokonaisuutta. Kaupungintalo on samaa ikäluokkaa. Mitä halutaan keskustassa säilyttää, kun paljon vanhaa on purettu ja rakennettu paljon korkeampaa tilalle. OP:n kiinteistökin on menossa uusiksi. Kaava-arkkitehdilla on työtä... 

Samoin kuin Kaukaan koulu, niin kyllä korjattavaissa olevaa kannattaa korjata. 

Toisaalta pitää kysyä, mikä on kaupungin perustehtävä? Onko perustehtävä tuottaa kaupunkilaisille palveluita, vai omistaa ja yllä pitää kiinteistöjä. 

Uusi valtuusto ratkaisee mitä tapahtuu kaupunkikuvalle. Painaako silloin pelkästään eurot vai myös kulttuuriarvot?

Omaa kantaa en vielä osaa sanoa. Monarin kunto pitää ensin tietää.

1 kommentti . Avainsanat: peruskorjaus, maakuntakirjasto, kulttuuri