Julkista liikennettä koko Lappeenrantaan.

Sunnuntai 6.6.2021 - Timo Lampi

Lappeenrannan kaupunki on tekemässä kestävän liikkumisen ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu lihasvoimin tapahtuvan liikkumisen ja paikallisliikenteen aseman parantaminen. Tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä ja samalla helpottaa ihmisten arkea sekä rohkaista liikkumaan lihasvoimin.

Kaupunginosien välillä kulkevia parhaiten hoidettua ja liikennöityjä reittejä kutsutaan ohjelmassa laatuväyliksi. Nämä laatuväylät kulkevat pääasiassa 6-tien suuntaisesti ja 6-tien luoteispuolella. 6-tien kaakkoispuolella olevista kaupunginosista ja taajama-alueen ulkopuolisilta alueilta tarvitaan syöttöliikennettä laatuväylille lasten ja nuorten harrastamisen ja vapaa-ajan vieton mahdollistamiseksi. Kestävän liikkumisen ohjelmassa syöttöliikenteen parantamista suunnitellaan vuoden 2025 jälkeen.

Lasten ja nuorten lautakunnassa (16.2.2021) käsiteltiin kestävän liikkumisen ohjelmaa. Lautakunta päätyi esityksestäni tavoittelemaan syöttöliikenteen parantamista aikaisemmalla aikataululla. Lapsille ja nuorille valtuustokausi on elinikä odottaa harrastamaan pääsemisen helpottumista.

Suunnitelmat paikallisjunien tuomisesta Etelä-Karjalaan eivät ole tässä kohtaa tasavertaisin suunnitelma. Raiteita vaan ei ole kaikkialla mihin linja-autolla pääsee.

Lasten ja nuorten harrastamisen paikat ovat pääasiassa taajama-alueilla laatuväylien varrella. Samoin nuorten paikat kokoontua viettämään vapaa-aikaansa ovat keskustassa. Kaikki lapset ja perheet eivät asu näiden laatuväylien varrella. Tällä hetkellä iltaisin ja viikonloppuisin lasten ja nuorten harrastuksiin pääseminen on vanhempien kuljettamisen varassa. Lappeenrannassa tulee kehittää paikallisliikennettä tasavertaisesti jo tulevalla valtuustokaudella, jotta liikkumisen ohjelma pääsee tavoitteeseen myös sosiaalisesti. Ei ole sosiaalisesti kestävää, jos vain osa lappeenrantalaisista lapsista ja nuorista pääsee paikallisliikenteen kyydillä harrastamaan virastoaikojen ulkopuolella.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: julkinen liikenne, taajama