Maltilla muutoksia täynnä olevaan valtuustokauteen

Perjantai 24.3.2017 - Timo

Lappeenrannan taloutta on saatu korjattua kuluvan valtuustokauden aikana. Nyt on jo alettu kaipaamaan verojen tai asiakasmaksujen laskuja ( mm. Esaimaa 17.3 Armas Timonen Sd. ). 

Tuleva valtuustokausi tulee olemaan ainakin kahdella tavalla jotain ihan uutta. Ensin menee kaupungin hallintorakenne uusiksi. Tulee kaksi hallinnonalaa mitä hallinnoi neljä lautakuntaa. Seuraavaksi kauden puolessa välissä tulee maakunta- ja soteuudistus. Tämän seurauksena kunnan tehtävistä ja verotuksesta tippuu yli puolet pois! 

Niin ja alkaa ainakin yhden koulun ja liikuntahallin rakennus...

1.6 aloittavan uuden valtuusto tehtävä on nykyisellä tulopohjalla rakentaa pitkän tähtäimen suunnitelma. Ensin katsoa rauhassa mitä kaikki uudistukset tuovat tullessaan.  Kun on nähty missä mennään, voidaan katsoa mitä maksuja tai veroja voidaan alentaa.

Se mitä hyvässä taloustilanteessa heti voidaan linjata on, ettei uusia maksuja tarvitse keksiä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hallintouudistus, valtuustokausi, maksut, verot

Lappeenrannan hulevesimaksusta

Tiistai 7.3.2017 - Timo

Hulevedet ovat satavaa tai sulavaa luonnollista vettä. Vuonna 2014 voimaan astunut laki ( Vesihuoltolaki 3a) kieltää hulevesien pääsyn normaaliin viemäriverkkoon.

Lappeenranta on tehnyt ansiokasta työtä pien-Saimaan ympärillä rakentaessaan kosteikkoja, mitkä keräävät hulevedet ja maa-ainesta talteen. Samalla Saimaa ei rehevöidy.

Etelä-Saimaassa 7.3 kerrottiin, että Lappeenranta selvittää muutaman kympin hulevesimaksun keräämistä. LPR:n vt. tekninen johtaja Pasi Leiminmukaan kaupunki selvittää mikä on toimiva tapa kerätä maksua.

Mitkä ovat maksun perusteet erilaisilla kiinteistöillä. Jos kiinteistöistä ei tule sulamisvesiä kaduille ja siten hulevesijärjestelmään, onko asukas silloin velvollinen maksamaan hulevesimaksua? Lain lähtökohta on että kiinteistön omistaja vastaa itse tonttinsa hulevesistä. Toissijainen tilanne syntyy, jos kiinteistö liittyy kunnan hulevesijärjestelmään. Silloin toki liittymisestä tulevat kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle.

Reiluin keino olisi, jos maksussa on kaksi luokkaa. Ne kiinteistöt, mitkä hoitavat omat hulevetensä itse, maksaisivat pienempää yleistä hulevesi maksua. Sillä maksuosuudella katetaan julkisilta tonteilta tulevat kulut. Suurempi maksuosuus tulisi niille kiinteistöille, joiden hulevedet hoitaa kaupunki. Asuminen kun on Suomessa kallista jo muutenkin.

Tai sitten hulevesien kulut hoidetaan sillä "piiloverolla" mitä kerätään Lappeenrannan energialta saatavista osinkotuloista.

3 kommenttia . Avainsanat: hulevesi, maksu,