Uusi hallintomalli ja uudet viranhaltijat

Sunnuntai 26.2.2017 - Timo

1.6 Lappeenrannan hallinto on uudenlainen. Lappeenrantaan tulee kaksi toimialaa, elinvoima ja kaupunkikehitys sekä hyvinvointi- ja sivistyspalvelut. Näitä toimialoja on suunniteltu kahden "supervirkamiehen" hoidettavaksi

Elinvoima- ja kaupunkikehitys toimialan taustalla ovat kaupunkikehityslauta ja Lupalautakunta. Kaupunkikehityslautakunnan vastuulla ovat elinkeinoasiat, kaupunkisuunnittelu, kadut ja ympäristö sekä maaseututoimi. Lupalautakunnan vastuulla ovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja rakennusvalvonta.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut toimialan taustalla ovat lasten ja nuorten lautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Lasten ja nuorten lautakunnan vastuuseen kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus ja nuorisotoimi.Kulttuuri- ja liikuntalautakunta taas vastaa kulttuuritoimesta ja liikuntatoimesta.

Elinvoima- ja kaupunkikehitysjohtajan viran haku on saanut oudon käänteen, kun virka esitetään täytettäväksi määräaikaisena. Ilmeisesti sote-uudistuksella perusteltu määräaikaisuus ei ole kannatettavaa. Puolet valtuustokaudesta menee ihmettelyyn, kun viranhaltijan kanssa ei päästä tekemään edes valtuustokauden pituista suunnitelmaa. Toki seuraajan tehtävä on vuonna 2019 tehdä mitä valtuusto on linjannut.

Miten käy samaan aikaan meneillään olevan hyvinvointi- ja sivistysjohtajan viran haun kanssa? Jääkö sekin virka määräaikaiseksi? Toivottavasti ei jää. 

Kun uusi valtuusto aloittaa työnsä, tiedetään että sote-uudistus tulee. Eksotelle valitaan hallintoa niinkuin ennenkin. Samaan aikaan aloitetaan uusien toimialojen pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen. Silloin tarvitaan viroissa oleva viranhaltijat, jotka sitoutuvat uuteen tehtävään heti valtuustokauden alusta. 

Lue lisää »

1 kommentti . Avainsanat: toimialat, viranhaltija, valtuusto